tranzitzóna

A tranzitzóna az államhatárról szóló törvény szerint a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő személyek átmeneti tartózkodására és a menekültügyi, idegenrendészeti eljárások lefolytatására, valamint az ezekhez szükséges létesítmények elhelyezésére szolgál.
A törvény szerint Magyarország területének a külső határ szerinti határvonaltól, illetve a határjeltől számított 60 méteres sávja az államhatár rendjének védelmét biztosító létesítmények építése, telepítése és üzemeltetése, valamint a honvédelmi, nemzetbiztonsági, katasztrófavédelmi, határőrizeti, menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátása céljából a törvény szerint igénybe vehető. Főszabály szerint ebben a sávban van lehetőség a tranzitzóna kijelölésére is, ugyanakkor a törvény kimondja, hogy tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben ettől eltérő helyen található létesítmény is kijelölhető tranzitzóna céljára.
A tranzitzónában tartózkodó, elismerést kérő személy Magyarországra történő beléptetésére csak a törvény által megjelölt feltételek teljesülése esetén kerülhet sor.
A tranzitzónában az állami szervek a rájuk vonatkozó jogszabályokban foglalt feladat- és hatásköreiket gyakorolják.

Tudományterület:

Forrás:

2007. évi LXXXIX. törvény az államhatárról [5. §, 15/A. §]

Relációk