Honvédelmi és rendészeti bizottság

Az Alaptörvényben nevesített Honvédelmi bizottság az Országgyűlésről szóló törvény szerint kötelezően létrehozandó bizottság. A Honvédelmi és rendészeti bizottság (Bizottság) az Országgyűlés kezdeményező, javaslattevő, véleményező, ügydöntő és a honvédelemmel, rendvédelemmel összefüggő kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szerve. A Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a Magyar Honvédség (MH) felkészültségét, feladatainak megvalósulását. A honvédelmi miniszter az MH-t érintő jogszabályok, döntések tervezeteit bemutatja a Bizottságnak, ha az a szervezet egészét érintő valamely stratégiai jelentőségű tevékenység megszüntetését vagy új tevékenység megindítását tartalmazza. A Bizottság kinevezése előtt meghallgatja a Honvéd Vezérkar főnökét, és véleményt nyilvánít alkalmasságáról. A Bizottság a működési területét érintő bármely kérdést – az Országgyűlés felkérése vagy saját elhatározása alapján – megtárgyalhat, és abban állást foglalhat.

Tudományterület:

Forrás:

Honvédelmi és rendészeti bizottság. (online) www.parlament.hu/web/honvedelmi-es-rendeszeti-bizottsag

Relációk