mozgósítás

A) A mozgósítás az a folyamat, amellyel a fegyveres erőt esetleg részeiket a háborúra vagy más különleges jogrendi időszakra való felkészült állapotba helyezik. Ez magába foglalja a személyi állomány, az anyagi készletek és az anyagok aktív katonai szolgálatra történő összegyűjtését és megnevezését. B) A mozgósítás erőforrások átcsoportosítása a háborús vagy a különleges jogrendi időszak igényeinek megfelelően. A mozgósítás magába foglalja a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek, a védelmi igazgatási, a polgári védelem hadiszervezetre való áttéréséhez, valamint a nemzetgazdaság haditermelésre való átállításához szükséges személyek, technikai és anyagi eszközök, valamint objektumok igénybevételét. A mozgósítás lehet: országmozgósítás, gazdaságmozgósítás, a fegyveres erő és rendvédelmi szervek mozgósítása, a védelmi igazgatási szervek mozgósítása. A mozgósítás méretei szerint lehet: általános (teljes), vagy részleges; a végrehajtás módja szerint pedig rejtett vagy nyílt mozgósítás.

Tudományterület:

Forrás:

1) Szabó J. (szerk.) (1995): Hadtudományi Lexikon. M-Zs. Budapest: MHTT. p. 934. 2) HM (2004): Katonai Kislexikon (3000). Budapest: HM HVK Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnökség. p. 263.

Relációk