hadkötelezettség

A hadkötelezettség (a katonai szolgálati kötelezettség és a járulékos kötelezettségek) a honvédelmi kötelezettség részeként, törvényi előírások alapján, az állampolgárok meghatározott részének személyesen teljesítendő kötelezettsége. Célja, hogy az arra kötelezett állampolgárok adatainak nyilvántartásával, katonai kiképzésével és továbbképzésével a honvédelmi alapelvekben meghatározott feladatokra alkalmas fegyveres erő kerüljön kialakításra és fenntartásra. A kötelező sorkatonai szolgálat, illetve az általános hadkötelezettség közötti különbség abban mutatkozik, hogy a hadkötelezettség bizonyos esetekben továbbra is fennmaradt, addig a kötelező sorkatonai szolgálat véglegesen megszűnt. A hadkötelezettség bevezetése azt jelenti, hogy rendkívüli állapot idején automatikusan, továbbá a megelőző védelmi helyzetben az országgyűlés külön döntése alapján, újra bevezethető. Magyarország területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú, magyar állampolgárságú férfi hadköteles.

Tudományterület:

Forrás:

1) 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről. 1. fejezet 1. szakasz 2) HM (2004): Katonai Kislexikon (3000). Budapest: HM HVK, Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnökség. p. 147.

Relációk