terrorizmus

A terrorizmusnak nincs általánosan elfogadott meghatározása. A terrorizmus mögött mindig valamilyen leszámolási, visszacsapási, megfélemlítési szándék húzódik meg, ehhez társul egy politikai, ideológiai, vagy vallási eszme, amely az erőszak legitimációjául szolgál. ENSZ (politikai) fogalom: az ENSZ mélyen elítéli a terrorizmus minden megnyilvánulási formáját, melyek indokolhatatlan bűncselekményeknek minősülnek. Indokolhatatlan bűncselekmény az, melynek célja, vagy hatása a társadalom, annak egy csoportja, vagy meghatározott személyek ellen irányul, politikai, filozófiai, ideológiai, faji, etnikai, vallási, vagy egyéb természetű, a csoport azonosítására alkalmas okok alapján. NATO (katonai) fogalom: a terrorizmus erő vagy erőszak személyek vagy vagyontárgyak elleni törvénytelen alkalmazása, illetve azzal való fenyegetés abból a célból, hogy kormányokat, társadalmakat befolyásoljanak, félemlítsenek meg valamilyen politikai, vallási vagy ideológiai cél elérése érdekében.

Tudományterület:

Forrás:

1) United Nations (2005): Agreed Definition of Term “Terrorism” Said to Be Needed for Consensus on Completing Comprehensive Convention Against It. New York: Sixth Committee. 4th Meeting (AM), 7 October 2005. www.un.org/press/en/2005/gal3276.doc.htm 2) NATO’s military concept for defence against terrorism. (MC 472) (A NATO terrorizmus elleni küzdelmének katonai koncepciója.) www.nato.int/ims/docu/terrorism-annex.htm 3) Honvédelmi Minisztérium (2012): Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája. Budapest: HM. p. 9.

Relációk