geopolitika

A geopolitika politikatudományi és politikai irányzat, amely az állam társadalmi-gazdasági viszonyait, fejlődését, nemzetközi törekvéseit elsősorban földrajzi tényezőkre vezetik vissza, azoknak meghatározó jelnetőséget tulajdonít. A geopolitika elmélete a 19. szd. végén, a 20. szd. elején alakult ki. Kezdetben azt hirdette, hogy az egyes országokat természetes határoknak kell elválasztaniuk egymástól. A geopolitika a földrajzi adottságoknak az állam bel- és külpolitikájára gyakorolt befolyását tanulmányozva, vizsgálja a stratégiai fontosságú pontokat, övezeteket, az erőforrások térségeinek elhelyezkedését, az emberek és a javak áramlásainak irányait, a hatalmi pólusok alakulását, az érdekszférák változásait. Míg korábban a geopolitika a militarista területi terjeszkedés politikai megalapozását szolgálta, addig a napjainkra egyre elterjedtebb a kritikai geopolitika, amely immár gazdasági tartalommal bír, s már igen gyakran geogazdaságnak vagy geoökonómiának is nevezik.

Tudományterület:

Forrás:

Szabó J. (szerk.) (1995): Hadtudományi Lexikon. A-L. Budapest: MHTT. p. 400.

Relációk