humán monitoring

Az emberierőforrás-gazdálkodás minőségének, hatékonyságának, eredményességének, hozzáadott értékteremtésének, versenyképességének, proaktivitásának, innovatív jellegének, integráltsági fokának, stratégiai szemléletének, elfogadottsági szintjének megállapításához a humán monitoring módszer és eszközrendszere nyújt segítséget. A humán monitoring alkalmaz lágy, értékeléseken, önértékelésen alapuló és kemény, mérésekhez köthető minőségbiztosítási megoldásokat. A humán monitoring megfelelő módszerkínálattal szolgál valamennyi – a közszolgálatban is alkalmazott – humánfolyamat és a legtöbb humánfunkció időszakos elemzéséhez, vagy a jellemzőnek nevezhető tendenciák beazonosításához, méréséhez is.

Forrás:

Szakács Gábor: Az emberierőforrás-gazdálkodás és a stratégiai gondolkodás. In.: Szabó Szilvia-Szakács Gábor: Közszolgálati HR-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, 2015 (23-37. o.)

Relációk