közszolgálati életpályamenedzsment működtetésének keretfeltételei

A stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás közszolgálati rendszermodelljének egyik humán folyamatához, az emberierőforrás-áramláshoz és -fejlesztéshez tartozó részfolyamat a közszolgálati életpályamenedzsment működtetésének keretfeltételeit magába foglaló humán funkciók együttese. Ezeknek a keretfeltételeknek a megléte és működtetésük nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy az emberierőforrás-áramlás és -fejlesztés humán folyamatának egyéb elemeit zavartalanul és eredményesen lehessen igénybe venni. Ezek közé a keretfeltételek közé tartozik a humánstratégiához igazodó humán vagy személyzeti politika meghatározása, a szükséges erőforrásbiztosításhoz nélkülözhetetlen létszám-és életpályatervezés, a munkaerővel való hatékony gazdálkodás feltételeinek a kialakítása, a személyi állomány fejlesztését (képzési, továbbképzési, vezetőképzési és vizsgarendszer) szolgáló fejlesztéspolitika életre hívása, vagy a fluktuációs és kiáramlási politika megalkotása.

Forrás:

Szakács Gábor: Az emberierőforrás-áramlás és – fejlesztés humán folyamatának kapcsolódása az integrált rendszermodell egyéb elemeihez. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016 (119-121. o.)

Relációk