teljesítménymenedzsment humán folyamata

Ez a humán folyamat az emberierőforrás-gazdálkodás közszolgálati rendszermodelljének központi eleme, mely jelentős hatást gyakorol az egyéb humán folyamatokra. A teljesítménymenedzsment egységbe foglalja a szervezeti, a szervezetei egység szintű és az egyéni teljesítményértékeléseket, a minősítéseket, az ezek kiegészítésére szolgáló egyéb értékeléseket (180, 360 fokos), a minőségbiztosítás, a közvéleménykutatás és a belső elégedettségmérés eredményeit, valamint a teljesítménymenedzsment megújítását szolgáló fejlesztéseket. A folyamat működtetését az alábbi tevékenységek ciklikus ismétlésével lehet biztosítani: a mérés/értékelés megtervezésével, a kiemelt céloknak a szervezet szintjéről az egyén szintjére történő lebontásával és a teljesítménykövetelmények/elvárások meghatározásával; a teljesítmény folyamatos nyomon követésével, visszajelzésével; az elért teljesítmény mérésével/értékelésével, elismerésével, vagy szankcionálásával; végül a rendszerműködés értékelésével, fejlesztésével.

Forrás:

Szakács Gábor: A teljesítménymenedzsment humán folyamatának kapcsolódása az integrált rendszermodell egyéb elemeihez. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016 (187-188.)

Relációk