tehetséggondozás a munkahelyen

A munkahelyen folyó tehetséggondozás a karriermenedzsment részeként végzett nagy jelnetőséggel bíró humán funkció, amely szoros kapcsolatban áll a kiválasztással, a beillesztéssel, az ösztöndíjas programokkal, a mentoring tevékenységgel, a vezetői és a szakértői utánpótlás biztosításával, az emberierőforrás fejlesztéssel és az ösztönzésmenedzsmenttel. A munka világában, a munkahelyen értelmezhető tehetség összetevőit sokan sokféle képen határozták meg, ezek közül az egyik elfogadott modell a következő elemekből épül fel: az átlag feletti általános képességből (pl. magas szintű elvont gondolkodás, jó memória, hatékony információ feldolgozási stratégia), a kreativitásból (pl. originalitás, flexibilitás, problémaérzékenység), a feladat iránti elkötelezettségből (érdeklődés, versenyszellem, kitartás, emocionális stabilitás) és az átlagot meghaladó speciális képességekből. A tehetségek menedzselése, a tehetségmenedzsment feltételezi a folyamat tervezését, szervezését, irányítását és permanens kontrollingját. A tehetségmenedzsment nemcsak emberierőforrás-gazdálkodási feladat, hanem a szervezeti stratégia megvalósításának kulcskérdése is.

Forrás:

Konczosné Szombathelyi Márta: Tehetségmenedzsment, avagy a HR felelőssége. Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Menedzsment Tanszék (1-5. o.) http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2012/menedzsment/konczosne.pdf (Letöltve: 2017.05.20.)

Relációk