munkaerő-piac

A munkaerőpiac – eltérően más piaci szegmensektől – a munka, a munkaerő és a munkaerőt megjelenítő ember adásvételének a színtere. Ezen az adásvételen belül a munkavállalók munkatapasztalatokkal (munkahelyekkel) történő összekapcsolódása, illetve munkakapcsolatok (munkahelyek) közötti mozgása valósul meg. Optimális esetben a munkaerő-kínálat és a kereslet kiegyenlítettnek mondható, azonban ez igen ritkán fordul elő. A munkaerő-kínálatot befolyásoló tényezők: a demográfiai folyamatok, a munkaerőforrás nagysága, a munkaképes népesség munkavállalási hajlandósága és a gazdaságilag aktív népesség hányada. A munkaerő-keresletet befolyásolják: a demográfiai csere során felmerülő pótlási szükségletek, a munkaerő-piacról kiszorulók köre, a gazdaság konjunkturális helyzete, a reálbérszint és az egyensúlyi bérszint állapota. A munkaerő kereslet és kínálat közötti különbség a munkaerőhiány vagy a munkaerő-felesleg, amely a munkanélküliség formájában is megjelenhet. A munkaerőpiac az egyes szakmák, foglalkozási ágak és térségek szerint további részpiacokra bontható.

Forrás:

Gyökér Irén-Finna Henrietta-Krajcsák Zoltán: Emberi erőforrás menedzsment BMGE. Budapest, 2010. (24-25. o.)

Relációk