kiáramlás a közszolgálatból

A közszolgálatból való kiáramlás az emberierőforrás-áramlás és -fejlesztés humán folyamatának egyik részfolyamataként értelmezhető, amely – egyebek mellett – a jogviszony megszűnését vagy megszüntetését, a felmentés és a végkielégítés alkalmazását, a tartalékállományba, illetve a rendelkezési állományba helyezést, végül a nyugdíjazást foglalja magába. A kiáramlás jelzett humán funkcióinak alkalmazásával a szervezet biztosíthatja önmaga számára, hogy az eredményes működéséhez szükséges kompetencia-összetételű személyi állomány elérése érdekében a gyengén teljesítőket vagy azokat, akik túl sok és költséges fejlesztést igényelnek, kiléptesse a szervezetből. A kiáramlással összefüggő stratégiai kérdés, hogyan képes a szervezet megteremteni a kívánt egyensúlyt a költségcsökkentési, illetve hatékonyságnövelési igénye, valamint az alkalmazottak biztonság iránti igénye és joga között. A korszerűen értelmezett kiáramláspolitika megvalósítása magába foglalja a gondoskodó elbocsátás módszerének alkalmazását is.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (159-160. o.), Szakács Gábor: Az emberierőforrás-áramlás és -fejlesztés humán folyamatának kapcsolódása az integrált rendszermodell egyéb elemeihez. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016. (119-121. o.)

Relációk