közvélemény-kutatás

A közvélemény-kutatás a lakossági vélemények eloszlásának mérésére szolgáló olyan vizsgálati módszer, amely segítségével – általában független szakértők közreműködésével – felmérést folytatnak annak megállapítására, hogy meghatározott szolgáltatásokkal, termékekkel, eseményekkel, illetve szervezetek, szakterületek, ágazatok működésével kapcsolatban a megkérdezettek milyen érzéseket táplálnak, milyen véleményeket attitűdöket fogalmaznak meg, valamint mennyire épül be a köztudatba, mennyire kelt feltünést, elfogadást vagy elutasítást a vizsgált témakör. A közvélemény-kutatások kérdőíves felméréssel, fókuszcsoportok megkérdezésével és mélyinterjúval készülhetnek. A közvélemény-kutatók általában csak a véleményeket gyűjtik össze, de a szükséges megoldásokra nem tesznek javaslatot. A közvélemény-kutatásokat – annak ellenére, hogy ez a leggyakoribb – nem csak a politikai viszonyok mérésére lehet alkalmazni. A közszolgálaton belül, a személyi állomány körében végzett elégedettségi vizsgálatokat is tekinthetjük egyfajta közvélemény-kutatásnak.

Forrás:

Boda Boglárka: Közvélemény-kutatások, elkötelezettségmérések a közszolgálatban. In.: In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016. (222-223. o.)

Relációk