megváltozott munkaképességű munkaerő

A megváltozott képességű munkaerő, illetve munkatársak körébe a fogyatékos, valamint az egészségükben tartósan károsodott munkavállalói csoport tagjait sorolják. Jogi szempontból Magyarországon az számít megváltozott munkaképességű személynek, akik testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkenek. Ennek a csoportnak a gazdasági aktivitása, foglalkoztatási szintje általában elmarad a társadalom egyéb munkavállalói rétegéről. Ezen a helyzeten akkor lehet változtatni, ha a munkaerő-piac területén az esélyegyenlőséget akadályozó tényezők csökkennek, illetve megszűnnek és a diszkrimináció tilalma, tehát az egyenlő bánásmód biztosítása széleskörű gyakorlattá válik, ezáltal a munkaképes korú egyének képességeiknek megfelelő lehetőségeket kapnak a munkavállalásra. A megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációjában a foglalkoztatási rehabilitáció sok segít.

Forrás:

Balázs-Földi Emese: Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek alkalmazási gyakorlata a nyílt munkaerő-piacon. International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 1. (2016). No. 1. http://ijems.lib.unideb.hu/file/9/57a9c60a67e3e/szerzo/Balazs_Foldi.PDF (Letöltve: 2017.05.20.)

Relációk