munkavégzési rendszer humánfolyamata

A stratégiai tervezés és rendszerfejlesztés humán folyamatához igazodva a közszolgálatban alkalmazott munkavégzési rendszermegoldás kiindulási alapot biztosít az egyéb humán folyamatok és humán funkciók által igénybe vehető stratégiai és operatív válaszlehetőségek meghatározásához, valamint az ezek működtetését megalapozó jogszabályi környezet kialakításához. A magyar közszolgálatban elterjedt vegyesnek nevezett munkavégzési rendszer a zárt rendszerű, karrieralapú, „életre szóló foglalkoztatást biztosító” – a feladatra, az iskolai végzettségre, a letöltött szolgálati időre koncentráló – és a nyitott rendszerű, munkaköralapú, „megfelelő embert a megfelelő helyre” elv szerinti – a munkakörre, annak relatív értékére, a munkatárs tudására, tapasztalatára és teljesítményére épülő – megoldások sajátságos ötvözetének tekinthető. Az ismert negyedik munkavégzési rendszermegoldást a teljesen nyitott, kompetencia alapú humán folyamat kínálja.

Forrás:

Szakács Gábor: A közszolgálat működését segítő stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás rendszermodellje. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor: Közszolgálati HR-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2015 (54-55. o.), valamint Szakács Gábor: A munkavégzési rendszerek humán folyamatának és humán funkcióinak kapcsolódása az integrált rendszermodell egyéb elemeihez. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016 (65-67. o.)

Relációk