karriermenedzsment

Karrier-vagy életpálya menedzsmentnek nevezik azt a tevékenységet, melynek során – a kölcsönös előnyök reményében – az egyén sikercéljai megvalósításához a munkaadó beruházási célzattal anyagi és nem anyagi támogatást, segítséget nyújt. A karriermenedzsment feladata egyensúlyt teremteni a személyi állomány karrierigénye (motivációi) és a szervezeti elvárások, illetve lehetőségek között. Ez esetben két karriermenedzselési dilemmával lehet számolni: milyen típusú karrierutak állnak rendelkezésre, mit tud a szervezet felajánlani a munkavállalók számára, és hogy milyen gyors lehet az előmenetel. Az egyén szempontjából a karriermenedzsmentnek a foglalkozásválasztással, a munkahelyválasztással és a karrierválasztással összefüggő kérdésekkel kell foglalkoznia. A karriermenedzsment átfogja az emberierőforrás-áramlás és -fejlesztés humán folyamatának jelentős hányadát, a felvételtől a szervezetből történő kiáramlásig.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (156-158. o.)

Relációk