munkakör

A munkakör a szervezet legkisebb azonosítható egysége, amelynek célja, dinamikája és a munkakörbetöltő által egyéni felelőse van. A munkakör a munkavállaló munkafolyamatait, tevékenységeit, feladatait, funkcióit és kapcsolatrendszerét tartalmazza, beleértve ebbe a célokat, főbb felelősségi területeket és azokat a feltételeket is, amelyek között a munkatárs a munkáját végzi. A munkakör megléte – jogi értelemben – a munkaszerződés egyik kötelező eleme, amely a munkavállaló által, az előírtaknak megfelelően teljesítendő feladatok összeségét magába foglalja. A munkaköröket többféle módon lehet osztályozni, mégpedig a hierarchiában betöltött szerepük szerint (vezetői, nem vezetői, vagy beosztotti), valamint a betöltők száma alapján (egy munkakör-egy betöltő, egy munkakör-több betöltő). A gyors változások miatt az innovatív szervezetek tartózkodnak a hagyományos munkakörök használatától és inkább a lazább feladatkiosztást alkalmazzák.

Forrás:

Poór József: Munkakör- és kompetenciaelemzés. In.: Karoliny Mártonné-Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Rendszerek és megoldások. 5. átdolgozott kiadás Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010. (167-168. o.), valamint Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (100-101. o.)

Relációk