coaching

A „coaching” angol szó, szótári jelentése: előkészítés, felkészítés, illetve edzés. Legtöbben azonban a tanácsadáshoz közelítő tartalommal használják. A coaching célja, hogy fokozza mások teljesítményét és hangsúlyozza az érintettek tanulási képességeit. Ezért a coaching eredményorientált kontextusban folyó párbeszéd, olyan időben behatárolt kommunikációs folyamat, amely során a coach – a megoldásra váró problémával kapcsolatban – igyekszik felszínre hozni az ügyfél, illetve az ügyfelek által addig is tudott, de tudatosan a felszínre nem hozott, meg nem fogalmazott válaszokat, továbbá olyan tanulás, ahol a coach új tettekre, magatartásformák kipróbálására sarkalja az érintetteket mégpedig megfelelő kérdések megfogalmazásával. A coaching lehet egyéni, személyre szabott, team, vagy csoportos formában megvalósuló eredményorientált, célspecifikus, fejlesztő folyamat, amelyet a szervezet vezetője is elláthat.

Forrás:

Kunos István-Ábri Judit-Erős Ila-Szabó Gabriella-Valentinyi Klára-Kiss Ildikó-Wiesner Edit: Coaching. In.: Poór József (szerk.): Menedzsment tanácsadási kézikönyv. Akadémia Kiadó, Budapest, 2016. (513-514. o.)

Relációk