kapcsolatháló-elemzés (SNA)

A hálózati megközelítés, a social network analysis a szociológia egyik legfiatalabb, dinamikusan fejlődő kutatási irányzata. A hálózati kapcsolatok feltérképezésével, a csoportok szerveződésének, a kisközösségeken belüli társas kapcsolatok rejtett struktúráinak és az egyének csoporton belüli szerepének vizsgálatával foglalkozik. Módszertani alapját a szociometria területén alkalmazott matematikai gráf- és mátrixelmélet adja. Az elemzés alanyai bárkik és bármik lehetnek: egyes emberek, csoportok, intézmények, szervezetek. A módszer nem az egyes alanyokat önmagukban, hanem az elemek között létrejövő kapcsolatokat, viszonyokat, a kapcsolatok létét, annak erősségét, sűrűségét, irányait, struktúráját, szerkezetét és ezek időbeli változásait vizsgálja. Felhasználható a természeti, a társadalmi, a gazdasági, a politikai stb. élet bármely területén, napjaink hálózati, információs társadalmában számos új tudományos eredménnyel gazdagítja a társadalmi és gazdasági jelenségek magyarázatait.

Tudományterület:

Forrás:

Győrfyné Dr. Kukoda Andrea: A network-szemlélet, a kapcsolatháló-elemzés alapjai. Első közszervezési és közigazgatástani műhely - fórum 2016 Tanulmánykötet. Online (megjelenés alatt)

Relációk