előrejelzés

Valamely adatok alapján elvégzett előzetes számítás, tudományos adatok elemzésén alapuló jóslás, becslés, következtetés. Pl. orvosi, meteorológiai, gazdasági prognózis. A múltbeli tapasztalatok, a jelenlegi helyzet és a jövőbeli elvárásokra vonatkozó, több területről származó információk összefüggéseikben történő áttekintése, analizálása és szintetizálása, (a jövőre vonatkozó jelenbeli) megalapozott döntések meghozatalának elősegítése céljából. Lehetséges eszközei: matematikai-statisztikai módszerek, pl. idősorok vizsgálata, sztochasztikus kapcsolatok elemzése, becslés, extrapoláció (az idősorban érvényesülő tendenciáknak a megfigyelt időtartamon kívüli, jövőbeli kivetítése). Az előrejelzés módszerét felhasználó, a lehetséges, kívánatos és valószínű jövővel. valamint az ezzel kapcsolatos nézetekkel és mítoszokkal foglalkozó társadalomtudomány a jövőkutatás (futurológia).

Tudományterület:

Forrás:

Besenyei Lajos-Gidai Erzsébet-Nováky Erzsébet: Jövőkutatás, előrejelzés a gyakorlatban. Módszertani kézikönyv. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1977.

Relációk