közigazgatási statisztika

A statisztika a társadalmi és gazdasági jelenségekkel és folyamatokkal foglalkozó, azokat tömören, számszerűen jellemző tudomány (számanyag + tevékenység). Feladata: tömegesen előforduló jelenségek egyedeire vonatkozó információk, adatok gyűjtése, feldolgozása, elemzése, s ezek által a vizsgált jelenség egészének tömör, számszerű jellemzése. Célja, hogy valósághű, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a környezet állapotáról és változásairól az állami szervek, az önkormányzatok, a gazdasági, a civil és a nemzetközi szervezetek (EU), a közvélemény, a média stb. számára. A közigazgatási statisztika a közigazgatási szervek működését, tevékenységét, gazdálkodását, teljesítményeit, eredményeit vizsgálja, az igazgatási egységek szerint történő csoportosításaiban, adatközléseiben felöleli a szakstatisztikák lényeges adatgyűjtéseinek eredményeit is. Tárgyát a közigazgatás szerveinek tervező, ellátó, gazdálkodó, szolgáltató, koordináló, ellenőrző, nyilvántartó munkája alkotja.

Tudományterület:

Forrás:

Győrfyné Kukoda Andrea: Statisztikai ismeretek. Budapest, NKE Szolgáltató Kft. 2014. [6. o., 10. fejezet] 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról [1. §]

Relációk