leíró statisztika

A statisztikai módszertan kétféle ága (leíró és matematikai statisztika) közül az egyik ág. Célja egy adott, meghatározott elemekből álló, valóságra vonatkozó adathalmaz kvantitatív (mennyiségi) összefoglalása, elemzése, kiértékelése (információtömörítés). Segítségével a mennyiségi adatok könnyebben átláthatóak, kezelhetőbb alakra hozhatók. A módszer lényege: a vizsgálat tárgyát képező jelenség tömör, számszerű jellemzése az adatok feldolgozása és elemzése alapján. Főbb mutatói: kvantilis értékek (kvartilis, percentilis), helyzeti és számított középértékek (módusz, medián, átlag), szóródási mutatók (terjedelem, szórás, relatív szórás, variancia), koncentráció elemzése (Lorenz-görbe, Herfindahl-index), eloszlás alakja (ferdeség, csúcsosság).

Tudományterület:

Forrás:

Kerékgyártó Györgyné - Mundruczó György: Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben. Budapest, Aula Kiadó. 1995. [2. o.]

Relációk