metaadat

Metaadat: olyan adat, amely meghatároz, leír más adatokat és folyamatokat. Statisztikai metaadat: adat a statisztikai adatokról, a statisztikai adatok tartalmát, formáját, jellemzőit, forrását, minőségét, az előállítás során alkalmazott eljárásokat, módszertant leíró szöveges vagy számszerű adatok, melyeket a statisztikai metainformációs rendszer gyűjt, dolgoz fel és tárol. A rendszer elemeit leíró metaadatok alkalmasak arra, hogy a felhasználók tájékozódjanak a statisztikai adatbázisrendszer tartalmáról, azonosítani tudják annak elemeit és értelmezzék a rendszerből nyert adatokat. Lehetnek statisztikai fogalmak, módszerek, nómenklatúrák, algoritmusok, szabályok, folyamatlépések leírásai stb.

Tudományterület:

Forrás:

Györki Ildikó (2014): A statisztika adat-előállítási folyamatát támogató informatikai rendszerek c. prezentáció, KSH. http://slideplayer.hu/slide/2184677/

Relációk