egyedi adat

Személyes adat: bármely természetes személlyel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, melyre vonatkozó kötelező adatszolgáltatást csak törvény rendelhet el. Egyedi adat: olyan adat vagy adatok olyan együttese, amely – a mindenkori legjobb technikai lehetőségek igénybevételével – lehetővé teszi a statisztikai egység (természetes vagy jogi személy) közvetlen vagy közvetett azonosítását, illetve azon keresztül eddig nem ismert információ felfedését. Egyedi adat csak statisztikai célra használható és mással csak akkor közölhető, adható át vagy hozható nyilvánosságra, ha ahhoz az adatszolgáltató előzetesen hozzájárult, a szolgáltatott adat csak statisztikai összesítés részét képezheti, bárki számára hozzáférhetővé csak mint az összesítés eredménye válhat.

Tudományterület:

Forrás:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [3. §] 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról [2. §. 25. §]

Relációk