szenzitív (különleges) adat

Olyan személyes adat, melyet a jogszabályok külön választanak, s amelynél az adatvédelmi intézkedéseket fokozott mértékben határozzák meg. Statisztikai célból a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra vonatkozó adat csak személyazonosításra alkalmatlan módon és az érintett természetes személy önkéntes adatszolgáltatása alapján, az egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint bűnügyi személyes adat az előbbiekkel egyező feltételekkel vagy törvény rendelkezése alapján gyűjthető.

Tudományterület:

Forrás:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [3. §] 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról [25. §]

Relációk