grafikus ábrázolás

A statisztikai adatok megjelenítésének, szemléltetésének, a statisztikai vizsgálat során keletkező nagy mennyiségű információ sűrítésének, tömörítésének egyik fontos eszköze. A grafikus ábrák segítik az elemzést és az összefüggések feltárását, szemléletesek és (térbeli vagy időbeli) arányokat érzékeltetnek. A grafikonok a statisztikai adatokat vonalakkal, pontokkal, körökkel vagy oszlopokkal, azaz távolságokkal, területekkel, esetleg köbtartalommal szemléltetik. Főbb módszerei: a mértani alakzatok felhasználása (koordináta rendszeren belül vagy kívül, kördiagram, oszlopdiagram, vonaldiagram, hisztogram, pontdiagram), térképen alapuló ábrázolás (kartogram, kartodiagram, ponttérkép), figurális ábrázolás (piktogram).

Tudományterület:

Forrás:

Győrfyné Kukoda Andrea: Statisztikai ismeretek. Budapest, NKE Szolgáltató Kft. 2014. [26-34. o.]

Relációk