Országos Statisztikai Tanács (OST)

A KSH elnökének az adatszolgáltatók és adatfelhasználók képviselőiből álló szakmai tanácsadó, véleményező testülete. A tanácsban a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szerveken kívül érdekképviseleti szervek, kamarák, önkormányzatok, társadalombiztosítási szervezetek és a tudományos élet képviselői vesznek részt. Az ülések állandó meghívottja az adatvédelmi biztos és a Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testület tagjai. Feladata az OSAP véleményezése, a társadalmi érdekek képviseletének és az adatfelhasználók szükségleteinek érvényre juttatása, az Európai és a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexeiben foglalt elvek megvalósulásának figyelemmel kísérése. Közreműködik fogalmi, osztályozási rendszerek kialakításában, a statisztikai módszertan fejlesztésében, állást foglal a feladatkörébe utalt kérdésekben. A tanács jóváhagyott ügyrend szerint működik. Tagjait és elnökét a miniszterelnök nevezi ki három évre. A testület titkársági feladatait a KSH látja el.

Tudományterület:

Forrás:

http://www.ksh.hu/ost_menu 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról [21. §]

Relációk