statisztikai ismérv

A vizsgált sokaság egységeire vonatkozó jellemző, kritérium. Az a vizsgálódási szempont, tulajdonság, amely szerint a sokaság egységei csoportokba, osztályokba sorolhatók. Lehetséges kimenetelei az ismérvváltozatok. Fajtái: időbeli (változatai időpontok, időtartamok pl. dolgozók születési éve, diplomaszerzés éve), területi (változatai földrajzi kategóriák, ill. közigazgatási egységek pl. munkanélküliek száma megyei bontásban, lakóhely), minőségi (változatai szöveges megjelölések pl. nem, foglalkozás), mennyiségi (változatai számszerű, mérhető kategóriák pl. dolgozók életkora, fizetési kategóriái). A csak két ismérvváltozattal rendelkező ismérvek az alternatív ismérvek (pl. nem). A sokaság minden egységét jellemző ismérv a közös, az egységek csoportosítását lehetővé tevő ismérv a megkülönböztető ismérv.

Tudományterület:

Forrás:

Győrfyné Kukoda Andrea: Statisztikai ismeretek. Budapest, NKE Szolgáltató Kft. 2014. [9. o.]

Relációk