EUROSTAT

Az Európai Unió luxemburgi székhelyű statisztikai hivatala. Feladata, hogy a közösségről és a tagországokról hiteles beszámolókat adjon, biztosítsa, hogy európai szinten rendelkezésre álljanak a központi döntéshozó szervezetek és más főigazgatóságok számára szükséges országos és régiós összehasonlításra alkalmas statisztikai adatok. Nem gyűjt adatokat, ezt elvégzik helyette a tagállamok illetékes hatóságai, statisztikai hivatalai. Az Eurostat feladata az, hogy a rendelkezésére bocsátott adatokat egy közös módszertan szerint harmonizálja (pl. munkanélküliségi ráta, fogyasztói árindex). A statisztikák egységesítésének fontos eszköze a tagországok számára kötelező érvényű Egységes Európai Gazdasági Számlarendszer és a Statisztikai Osztályozási Rendszer. Az Eurostatot 1953-ban hozták létre a Szén- és Acélközösség igényeinek kiszolgálására, később feladatköre kibővült, az Európai Közösség 1958-as megalapítása után az Európai Bizottság jelenlegi hét főigazgatóságának egyike lett.

Tudományterület:

Forrás:

http://www.ksh.hu/statisztikai_szervezetek_kulfoldon Győrfyné Kukoda Andrea: Statisztikai ismeretek. Budapest, NKE Szolgáltató Kft. 2014. [134. o.]

Relációk