közérdekű adat

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó, vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret. Függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat. A jelenleg érvényben lévő (2011. évi CXII.) ún. Info törvény, részletesen rendelkezik a közérdekű adatok megismerésének, tájékoztatási kötelezettségének, közzétételének szabályairól.

Tudományterület:

Forrás:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [3. §], [IV. fejezet]

Relációk