ügyforgalmi kimutatás

Az államigazgatási szervek munkájának mennyiségi alakulásáról áttekintést nyújtó, az ügyforgalom és ügyintézés adataira (pl. az önkormányzatok osztályainak munkájára, tevékenységéhez kapcsolódó, összehasonlításra, ellenőrzésre stb. alkalmas adatokra) vonatkozó közvetlen adatgyűjtések. A II. világháború után az államigazgatásban az első ügyforgalmi statisztika elrendelése 1949-ben történt a városi igazgatásban. Az ügyforgalmi kimutatások összeállításának elvi szempontjai: a kiosztott ügydarabok száma, az elintézést nyert ügyek száma (érdemi vagy közbeeső határozattal vagy intézkedéssel, illetve érdemi elintézés nélkül irattárba került ügyek bontásban), a helyszíni eljárások száma és időtartama, a külszolgálatok száma és időtartama, a jelentősebb, hosszabb előkészítést igénylő ügyek és munkák megjelölése a ráfordított idővel.

Tudományterület:

Forrás:

Győrfyné Kukoda Andrea: Statisztikai ismeretek. Budapest, NKE Szolgáltató Kft. 2014. [136-137. o.]

Relációk