koncessziós szerződés

A koncessziós szerződés a gazdasági társaságok létesítését és egzisztálását érintő atipikus szerződés, ami a koncessziós pályázat nyertese részére részleges vagy teljes piaci monopóliumot biztosít. A monopólium az állam kizárólagos hatáskörébe tartozó tevékenység gyakorlásának a jogát, valamint az állam kizárólagos tulajdonában lévő dolgok birtoklásának, használatának vagy hasznosításának joga átengedését jelenti. amely monopólium időlegesen és visszterhesen kerül átengedésre. E körben példaként említhető a dohányboltok üzemeltetése, a bányászati tevékenység folytatása vagy a szerencsejáték-szervezés. A koncessziós szerződés a gazdasági társaságok létesítését és egzisztálását olya módón érinti, hogy a koncesszióköteles tevékenység folytatása gazdasági társaság alapításához köthető.

Tudományterület:

Forrás:

Papp Tekla (szerk.): Atipikus szerződések, Opten Kiadó, 2015. Budapest, [265-316.o.]; A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. Törvény

Relációk