Középhatalom

Középhatalmaknak azokat az államokat nevezzük, melyek legfőbb sajátossága, hogy önállóan nem, csupán államcsoportokba szerveződve vagy a nemzetközi szervezeteken keresztül képesek a nemzetközi rendszer egészére hatni, ugyanakkor meghatározó szereplői lehetnek saját régiójuknak, emellett a nemzetközi hatalom egy-egy szegmensében régiójukon kívüli aktivitásuk is számottevő. Fontos jeleznünk azt is, hogy a középhatalom fogalma nehezen határozható meg, mert a középhatalmiság helyi értékét jelentős mértékben befolyásolja, hogy a világ mely régiójáról van szó: a régió egésze milyen hatalmi potenciállal rendelkezik, belsőleg milyen viszonyok uralják, mennyire szervezett stb. Részben ennek köszönhető, hogy Ausztráliát, Kanadát és Svédországot éppúgy a középhatalmak sorában tarthatjuk számon, mint Argentínát vagy Malajziát.

Tudományterület:

Forrás:

Tálas Péter: A nemzetközi hatalmi viszonyok változása, geopolitikai következmények. In. Finszter Géza - Sabjanics István (szerk.): Biztonsági kihívások a 21. században. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 30-31. o.

Relációk