Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

A kormány közvetlen felügyelete alá tartozó, szakmailag önálló, országos hatáskörű, budapesti székhelyű kormányhivatal. Elnökét a miniszterelnök nevezi ki (7 évre, két ízben meghosszabbítható) és menti fel. Elnökhelyetteseit a KSH elnöke nevezi ki határozatlan időre. Feladata: adatfelvételek megtervezése, adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, elemzése és közzététele, az egyedi adatok védelme, a statisztikai tevékenységek összehangolása, szakmai irányítása. A hivatal adatokat szolgáltat az Országgyűlés és a közigazgatás szervei, a társadalmi szervezetek, az érdekképviseletek, a helyi önkormányzatok, a köztestületek, a tudományos élet, a gazdasági szervezetek, a lakosság és a hírközlő szervek, valamint a nemzetközi szervezetek, a külföldi felhasználók részére. Az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, népességének alakulására vonatkozó hivatalos adatokat a KSH teszi közzé. Jogállásáról, feladatairól, vezetőiről a hivatalos statisztikáról szóló törvény részletesen rendelkezik.

Tudományterület:

Forrás:

2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról [7-20. §] 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról [4. § (1) (2), 6. § (1)]

Relációk