kompetencia-térkép

A kompetencia-térkép vagy kompetencia-szótár a korszerűen végzett emberierőforrás-gazdálkodás nélkülözhetetlen eszköze. A kompetencia-térkép az érintett szervezeten belül működtetett munkakörökhöz kapcsolódó egyes kompetenciaprofilok szervezeti szintű, egységes rendszerbe foglalt kompetenciaprofil készletét tartalmazza, azoknak a kompetenciáknak a felhasználásával, amelyek a szervezet stratégiai céljainak elérése szempontjából meghatározó jelentőséggel bírnak. A szervezet a különböző munkakörjellemzők és teljesítményszint-elvárások kialakításánál az összeállított kompetencia-térképre támaszkodik, mert az teljes körűen tartalmazza a relevanciával bíró kompetenciák körét, azok definícióját és a kérdéses munkakörre vonatkoztatva az elvárt kompetenciaszinteket is. A kompetencia-térkép eredményesen alkalmazható a felvételi követelmények kialakításánál, a teljesítményértékelésnél és a kompetenciadeficitre támaszkodva a munkatársak egyénre szabott kompetenciafejlesztésénél, karriertervezésénél is.

Forrás:

Henczi Lajos-Zöllei Katalin: Kompetenciamenedzsment. Perfekt gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zmrt., 2007. (40-47. o.)

Relációk