humán szervezet

A humán szervezet a szervezeti működés részeként folyó emberierőforrás-gazdálkodással szemben támasztott elvárások teljesítésére felállított, önálló vagy belső struktúrával is rendelkező egység. A humán szervezet nagyságának, feladatrendszerének, személyi összetételének igazodnia kell az érintett szervezet általánosan jellemző jegyeihez. A korábbi időszakokban a humán szervezetek általában személyügyi, munkaügyi, valamint szociális részlegekre tagozódtak és jórészt egymástól elkülönülve működtek. Az emberierőforrás-gazdálkodás stratégiai szintre emelkedésével párhuzamosan a kiemelt tevékenységi területek fokozatosan bővültek, nőtt a specifikációk száma és köre, ugyanakkor a humán szervezeti működés integráltsága egyre erősödő tendenciát mutat.

Forrás:

Szakács Gábor: Az emberierőforrás-gazdálkodás és a stratégiai gondolkodás. In.: Szabó Szilvia-Szakács Gábor: Közszolgálati HR-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, 2015 (25-29. o.)

Relációk