on-the-job jellegű fejlesztések

Ezen eszközök sorába a munkahelyen megvalósuló, a munkavégzéshez kötődő felkészítések és fejlesztések tartoznak. A tárgyalt megoldások – a munkakör betöltéséhez követelményként meghatározott oktatásban való részvételre alapozva – az éles helyzetekhez, a gyakorlati munkavégzéshez rendelve és az aktív részvevői tanulásra alapozva biztosítják az érintettek tudásának, kompetenciáinak továbbfejlesztését. Ezek az eszközök azért terjedtek el, mert a gyakorlatban megszerezhető tudásgyarapodásra és kompetenciafejlesztésre az iskolapadban általában nincs lehetőség, vagy egyéb okok (pl. az alacsony csoportlétszám, a közvetlen, személyes felügyelet, irányítás biztosításának igénye, a munkából való távolmaradás megoldhatatlansága) miatt erre nem biztosíthatóak megfelelő körülmények. A leggyakrabban alkalmazott munkavégzéshez kötődő felkészítések és fejlesztések közé az akciótanulás, a mentorálás, a coaching, a projektmunkában való részvétel és a munkakörök rotációja tartozik.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (297-299. o.)

Relációk