önirányító és autonóm munkacsoportok

Az autonóm munkacsoport a munkacsoportok azon típusa, ahol a kézműves és a tömegtermelés előnyeit ötvözik azzal a céllal, hogy a vevői igények maximális kielégítése érdekében olyan autonóm munkacsoportokat alakítsanak ki, ahol a sokoldalúan képzett munkaerő a nagyfokú rugalmasságot biztosító, automatizált technika felhasználásával kiváló minőségű termékeket állít elő, elkerülve a rugalmatlan tömegtermelést és a kézműves munka magas költségigényét. Az önirányító munkacsoportok a munkacsoportszervezés új típusát jelenítik meg. Jellemzőjük, hogy a munkavégzés megtervezésétől kezdve, annak megszervezésén, erőforrásbiztosításán, megvalósításán át, a döntéshozatal és az ellenőrzés valamennyi feledatát is az önirányító csoport tagjai oldják meg. A csoport tagjai maguk választják meg vezetőjüket, osztják el a munkát és az érte járó juttatásokat is. Az önirányító és az autonóm munkacsoportok közös jellemzője, hogy a munkavégzés fő egysége a munkacsoport, a felelősség őket terheli a munkafeladatok elvégzéséért, önirányítással működnek, és a munkatársak feladatai átfedik egymást.

Forrás:

Szakács Gábor: Közszolgálati teljesítménymenedzsment. A teljesítménymenedzsment humán folyamata. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 2014, (35-36. o.) http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/kozszolgalati-teljesitmenymenedzsment.original.pdf (Letöltve: 2017.05.20.)

Relációk