közszolgálati emberierőforrás-gazdálkodás humán folyamatai

A közszolgálat emberierőforrás-gazdálkodását humán folyamatokba rendezve célszerű megoldani. A humán folyamatok a rendszermodell állandóságát biztosítják. Ezek az alábbiak: stratégiai tervezés és rendszerfejlesztés, munkavégzési rendszer, emberierőforrás-áramlás és-fejlesztés (közszolgálati életpálya-menedzsment működtetésének keretfeltételei, bekerülés a közszolgálatba, a közszolgálati életpályán történő előrehaladás, a személyi állomány fejlesztése, kiáramlás a közszolgálatból), teljesítménymenedzsment, ösztönzésmenedzsment, személyügyi szolgáltatások és tevékenységek. A humán folyamatok kialakítása és az ezekhez tartozó humán funkciók integrált egész rendszerként történő működtetése biztosítja, hogy az emberierőforrás-gazdálkodás egyes elemei mátrixszerű, dinamikus kapcsolatot alkothassanak egymással, valamint a szervezeten belüli szakmai és egyéb funkcionális szakterületekkel, továbbá a közszolgálati menedzsmenthez tartozó átfogó menedzsment tevékenységekkel is.

Forrás:

Szakács Gábor: A közszolgálat működését segítő stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás rendszermodellje. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor: Közszolgálati HR-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2015 (47-49. o.), valamint Szakács Gábor: A stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás közszolgálati rendszermodellje. In.: Közigazgatási szakvizsga. Általános közigazgatási ismeretek IV. modull: Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek. Harmadik hatályosított kiadás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest - Pécs, 2016 (105-106. o.)

Relációk