utókövetés

Az utókövetés az emberierőforrás-fejlesztésre, a képzési költségek nagyságának és arányának hatékonyságmérésére, a visszacsatolás biztosítására szolgáló értékelési tevékenység. Az értékelés történhet a jövőorientációt szem előtt tartva. Ilyenkor a tanulási célú visszacsatolás kerül előtérbe, ahol a cél a következő, tervezett felkészítések, illetve fejlesztések hatékonyságát javító elemzések és értékelések elkészítése. Amikor az értékelést a múltra orientáltan végzik, akkor a cél a már befejezett képzési programok hatékonyságának a megállapítása, vagyis annak tisztázása történik meg, hogy az erőforrás-ráfordításokat figyelembe véve sikerült-e teljesíteni az elérendő célt. A jelezett kétfajta szemlélet nem zárja ki egymást. Az utókövetés nem csak az egyes képzésekre, hanem a képzési, továbbképzési rendszer egész működésére, működtetésére is kiterjedhet. Az utókövetést szolgáló hatékonyságmérés legfontosabb eszközei: a képzésben résztvevők reakciói, a megtanult, elsajátított ismeretek, képességek, attitűdök szintje, a megváltozott viselkedés és a tanulási transzfer szintje, valamint az eredmények, az egyéni és a szervezeti teljesítmény szintjének rövid és hosszútávon mérhető változásai.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (301-305. o.)

Relációk