oktatás

Az oktatás a tanulásra, a tartós tudásra, az ismeretek megszerzésére, megértésére, alkalmazására irányuló, a tananyag ismertetését, közvetítését, magyarázatát, rendszerezését, rögzítését, ismétlését, ellenőrzését, értékelését eredményező rendszeres irányítás, folyamatszerű pedagógiai tevékenység. Az oktatás a nevelés része, és mint ilyen főként ismeretek elsajátítása, a műveltség megszerzése, intellektuális képességek kialakítása révén járul hozzá a személyiség fejlesztéséhez. A jártasságok, a készségek és a képességek fejlesztésére hivatott képzés, a nevelés és az oktatás részeként valósul meg. Más értelmezésben a képzés a tanítást és a tanulást egységbe, kölcsönhatásba foglalja. A köznyelv az oktatást és a tanítást azonos értelemben használja. Az oktatásnak meghatározó szerepe van a kultúra közvetítésében, értékeinek, vívmányainak továbbadásában, ezért egységet alkot a művelődéssel.

Forrás:

Benedek András: Szakképzés-pedagógia. A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak. Typotex Kiadó, 2006. e-könyv (202-203. old.) www.interkonyv.hu (letöltve: 2017.02.10.)

Relációk