vegyes megoldású munkavégzési rendszer

A vegyes megoldású munkavégzési rendszer a közszolgálatok jelentős hányada és a versenyszektor számos szereplője által is alkalmazott olyan részben nyitott, részben zártrendszerűnek nevezhető munkavégzési rendszermegoldás, amely a munkaköralapú, a kompetenciaalapú és a karrieralapú rendszermegoldások elemeit használja fel, ezekből saját lehetőségeit, adottságait, stratégiai céljait figyelembe véve tetszés szerint, illetve differenciáltan építkezik. A vegyes megoldású munkavégzési rendszert ezért „az összeilleszthető elemek rendszerének” lehet nevezni. A magyar közszolgálat egészében ezt a munkavégzési rendszermegoldást alkalmazzák, mert a megtapasztalható differenciáltság ellenére, mindenhol megtalálhatók a zárt, a nyitott és a teljesen nyitott rendszerek egyes elemei pl. a munkaköri rendszer, a munkavállaló személyéhez kötődő tényezők, a karrieralapját képező életpálya-tervezés, a kompetenciák alkalmazása a fejlesztéseknél, a teljesítményértékelésnél.

Forrás:

Szakács Gábor: A munkavégzési rendszerek humán folyamatának és humán funkcióinak kapcsolódása az integrált rendszermodell egyéb elemeihez. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016 (65-67. o.)

Relációk