személyzeti adminisztráció

A személyzeti adminisztráció az emberierőforrás-gazdálkodás első fejlődési szakászának tekinthető, amely az 1930-as évektől kezdve az 1950-es évekig jellemezte az egyes szervezeteken belül az emberi erőforrásokhoz kapcsolódó adminisztratív tevékenységeket. Ezt az adminisztratív feladatellátást munkaügyi adminisztrációnak, vagy munkaügyi területnek is nevezzük. Ennek keretében elsősorban a fizetésekkel és az alkalmazási szerződésekkel kapcsolatos ügyeket intézték, de ezek – az érintett szervezetek jellemzőihez igazodva – kiegészülhettek a munkavédelemmel, a munkaruházat ellátásával vagy a jóléti juttatások intézésével is. A személyzeti adminisztrációt végzők vagy önálló csoportként/osztályként a szervezet törzskarának részeként, vagy a gazdasági vezetés felügyelete alatt végezték munkájukat. Ezek az adminisztratív feladatok a későbbiekben sem szűntek meg, sőt egyre kiterjedtebbé és bonyolultabbá váltak.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (44. o.), valamint Peretti, J. M.: Fonction personell et management des ressourrces humaines. Vuilbert, Paris. 1990

Relációk