értelmi intelligencia és kompetencia

Az értelmi intelligencia az elme azon elemző és megkülönböztető képessége, amely a környezethez való adekvát alkalmazkodást, a helyzetek megfelelő értelmezését, a jól strukturált gondolkodást, a viselkedés megszervezését és kivitelezését teszi lehetővé. Az értelmi intelligencia és a hozzá kapcsolódó kompetenciák verbális és nem verbális, matematikai, téri, nyelvi, emlékezeti funkciókból és a megszerzett tudásból tevődnek össze. Az értelmi intelligencia genetikai meghatározottságú, amelyet a szociális környezet fejleszthet vagy ronthat. Az értelmi intelligencia, a megszerzett tudás alapkövetelményként meghatározott valamennyi szakterületbe, illetve munkakörbe történő belépéshez, de önmagában nem elégséges a kiemelkedő teljesítmény eléréséhez. Ehhez a gyakorlati intelligencia elvárt szintjével is szükséges rendelkezni. A kiválóság elérésére – különösen a magas kvalifikációjú és beosztású (vezetői) munkakörökben – az érzelmi intelligencia nélkül kevés az esély.

Forrás:

Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia a munkahelyen. SHL Hungary Kft., Budapest, 2002. (39-46. o.)

Relációk