védelmi igazgatás területi szintje

A védelmi igazgatás struktúrája a centrális irányítás elvei mentén követi az államigazgatás felépítését: területi és központi szintre tagozódik. E rendszerben a területi szint a védelmi igazgatás alapja. E szint szerve a Megyei (Fővárosi) Védelmi Bizottság (MVB). A kormány irányítása alatt működő szerv, az illetékességi területén ellátja a törvényben és kormányrendeletben számára megállapított, a honvédelmi felkészítéssel, a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat. A Helyi Védelmi Bizottság (HVB) az MVB irányítása alatt működő szerv, az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi és katasztrófavédelmi felkészítés helyi végrehajtását. A HVB-k illetékességi területe a járásokhoz és a fővárosi kerületekhez igazodik. A polgármester illetékességi területén ellátja a honvédelmi felkészítéssel kapcsolatos, törvényben vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendeletben megállapított államigazgatási feladatokat, és irányítja, összehangolja azok végrehajtását.

Tudományterület:

Forrás:

1) 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről. para 24-29. 2) Baán M., Bors I., Csiffáry T., Hári L., Kocsis L., Szentes L. (2014): Magyarország védelmi igazgatása a közigazgatás új környezetében. In. Isaszegi J. (szerk.): Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás. Budapest: HM Zrínyi Nonprofit Kft. – Zrínyi Kiadó. p. 102-134. www.kormany.hu/download/9/68/20000/Magyarorszag_Vedelmi_Igazgatasa_a_Kozigazgatas_Uj_Kornyezeteben_2014_n.pdf

Relációk