háború

A háború Clausewitz-i meghatározása: erőszak alkalmazása, hogy ellenfelünket saját akaratunk teljesítésére kényszerítsük. A mindennapi szóhasználatban az államok fegyveres összeütközése, amikor a politikai célok elérése érdekében hadra kelnek a fegyveres erők (a háború leghatékonyabb erői), de emellett folytatódik a küzdelem a gazdasági, a diplomáciai és más területeken is. Következésképpen a politikai szándék a cél, a háború pedig a cél elérésének eszköze csupán. A háború tehát egy egész része, és ez az egész maga a politika. A háború lényegében a politika törvényeinek engedelmeskedik. Általános megfogalmazás szerint a fegyveres küzdelem állapota, amely harci jellegű műveletek végrehajtásában fejeződik ki két fél, illetve államok, nemzetek vagy koalíciók között. Az ellenségeskedések a szemben álló felek között a formális hadüzenet megküldésével vagy anélkül is megkezdődhetnek. A háborút meghatározott és kinyilvánított politikai, katonai, illetve gazdasági célok érdekében folytatják.

Tudományterület:

Forrás:

1) Clausewitz, C. von (1961–1962): A háborúról. I. kötet. Budapest: Zrínyi Kiadó. 2. szakasz 13. 2) Monoszlay Gy. (1961–1962): Clausewitz szerepe és művének jelentősége a hadtudomány terén. (Bevezető). In. Clausewitz, C. von: A háborúról. I. kötet. Budapest: Zrínyi Kiadó. p. 13. 3) HM (2004): Katonai Kislexikon (3000). Budapest: HM HVK, Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnökség. p. 140.

Relációk