hadijog

A hadijog (ius in bello /lat./ – a hadviselés nemzetközi jogi szabályai) a nemzetközi jog részeként a hadviselés módjaira és eszközeire, valamint a hadicselekményekkel érintett meghatározott személyek és dolgok védelmére vonatkozó mindazon nemzetközi szerződések és szokásjogi normák összessége, amelyeket a hadviselő feleknek a háború (fegyveres összeütközés) során meg kell tartaniuk. A hadijog célja a háborúk, fegyveres konfliktusok ártó hatásainak csökkentése, tekintet nélkül arra, hogy a felek közük kinek van „igaza” az adott konfliktusban. A hadviselés módjaira és eszközeire vonatkozó szabályokat elsősorban a hágai egyezmények és nyilatkozatok tartalmazzák, ezért a hadijognak ezt a részét hágai jognak is nevezik. A hadijog másik része a háború áldozatainak védelmére vonatkozó (humanitárius) szabályozás, amelyeket genfi jognak neveznek. A nemzetközi humanitárius jog az ellenségeskedésben közvetlenül résztvevő katonákat, illetve a harcok áldozatává váló polgári lakosságot védi.

Tudományterület:

Forrás:

1) HM (2004): Katonai Kislexikon (3000). Budapest: HM HVK, Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnökség. p. 154. 2) Szabó J. (szerk.) (1995): Hadtudományi Lexikon. A-L. Budapest: MHTT. p. 453.

Relációk