béketámogató műveletek

A béketámogató műveletek olyan összetett tevékenységek, amikor egy régióban vagy egy országban a béke, a biztonság, az emberi jogok tiszteletben tartásáért, vagy a függetlenség megőrzéséért – politikai szervezetek által hozott – döntések megvalósítása érdekében katonai erőket és eszközöket, diplomáciai és humanitárius szervek bevonásával alkalmaznak. A műveletek célja lehet egy adott térségben a béke megőrzése, az országok önrendelkezési jogának biztosítása, a személyek személyi szabadságának garantálása, a demokratikus rend fenntartása és feltételeinek biztosítása. Az ENSZ- és EBESZ-műveletek magukba foglalják a megelőző diplomáciát, a béketeremtést (konfliktus utáni tevékenység), a békefenntartást (konfliktusok megelőzése vagy a válság elmélyülésének megakadályozására irányuló tevékenység), a békekikényszerítést, a békeépítést (konfliktusok megelőzésére irányuló tevékenység), illetve a humanitárius akciókat.

Tudományterület:

Forrás:

1) Egyesült Nemzetek Alapokmánya. 11. cikk, 26. cikk, VI. fejezet, VII. fejezet 2) Bellamy, A. J., Williams, P. D. (2010): Understanding Peacekeeping. Second Edition. Cambridbe: Polity Press. https://alesiabaroncobu.files.wordpress.com/2017/05/understanding-peacekeeping-by-alex-j-bellamy-paul-d-williams-stuart-griffin.pdf 3) Szabó L. (2009): A békefenntartás új értelmezése. Nemzet és Biztonság, 5, 39−54.

Relációk