hadviselés

A hadviselés a szembenálló álló felek fegyveres erejének háborús katonai műveletei, továbbá háborús küszöb körüli válságreagáló katonai műveleti alkalmazása, a hadtudomány elméletének és gyakorlatának elvei szerint. A hadviselési mód a háborús, illetve háborús küszöb körüli válságreagáló katonai műveletek katonai-technikai jellemzője, a hadtudomány elméletének és gyakorlatának meghatározó fejezete, a fegyveres erő alkalmazási formáinak és módszereinek összessége. A hadviselési mód szorosan összefügg a hadviselő országok gazdasági, tudományos-technikai színvonalával, katonai erőviszonyaival, hadikultúrájával, a háború politikai céljaival, továbbá a geopolitikai, illetve geostartégiai helyzettel, valamint a háború kirobbanásának körülményeivel.

Tudományterület:

Forrás:

1) Szabó J. (szerk.) (1995): Hadtudományi Lexikon. A-L. Budapest: MHTT. p. 490. 2) Szendy I. (2013): Hadelmélet és katonai műveletek. Budapest: NKE. p. 99.

Relációk