Honvédelmi Tanács

Magyarország Alaptörvényében rögzített előírások szerint kihirdetett rendkívüli állapot (a hadiállapot kinyilvánítása vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye [háborús veszély]) esetén az ország honvédelmének legfelsőbb irányító szerve a Honvédelmi Tanács, amelynek elnöke a köztársasági elnök, tagjai: az országgyűlés elnöke, a frakcióvezetők, a miniszterelnök, a miniszterek és tanácskozási joggal a Honvéd Vezérkar főnöke. A Honvédelmi Tanács irányítja a Magyar Honvédség és az ország fegyveres védelmében résztvevő szervek védelmi tevékenységét, a védelmi igazgatás működését, az erőforrások honvédelmi célú felhasználását, a közrend, a közbiztonság és belső rend védelmét. A Honvédelmi Tanács gyakorolja a) az Országgyűlés által rá átruházott jogokat, b) a köztársasági elnök jogait, c) a Kormány jogait. A Honvédelmi Tanács rendelete a rendkívüli állapot megszűnésével hatályát veszti, kivéve, ha az Országgyűlés a rendelet hatályát meghosszabbítja.

Tudományterület:

Forrás:

1) Magyarország Alaptörvénye. (2011. április 25.) T cikk, 45. cikk, 48 cikk, 49. cikk 2) 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről.III. fejezet

Relációk